drukuj

2018-05-24 10:18:27

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy reprezentowany przez Dyrektora PUP z siedzibą w Pyrzycach, ul. Dworcowa 23, 74-200 Pyrzyce, dane kontaktowe: telefon 91 5700132, 91 5700790, fax 91 5701066, e-mail: szpy@praca.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Michałem Skawińskim pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych:
  e-mail: admin@puppyrzyce.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o dane osobowe.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt", w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy.

 

Niniejsza Klauzula Informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej PUP Pyrzyce: www.pyrzyce.praca.gov.pl oraz na tablicach informacyjnych i ogłoszeń w PUP Pyrzyce.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Michał Skawiński
Data powstania: 24.05.2018 09:18
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2019 10:15
Liczba wyświetleń: 249

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 25.05.2018 07:16 Michał Skawiński
2 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24.05.2018 12:43 Michał Skawiński
3 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24.05.2018 12:43 Michał Skawiński
4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24.05.2018 09:20 Michał Skawiński
5 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24.05.2018 09:20 Michał Skawiński
6 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24.05.2018 09:20 Michał Skawiński
7 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24.05.2018 09:19 Michał Skawiński
8 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24.05.2018 09:18 Michał Skawiński