drukuj

2017-08-18 10:47:46

Podział środków Funduszu Pracy 2017 r.


Plan finansowy- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku

stan na dzień 30.06.2017 r.

Lp.

Rodzaj zadania

Paragraf

Limit

1.

Szkolenia

 

400 000

 

koszty szkoleń

4300

300 000

 

dojazdy klub pracy

4300

                       1 000

 

stypendium  za szkolenie

3110

 77 000

 

składki ZUS od stypendium

4110

22 000

2.

Staże

 

983 113

 

stypendium za staż

3110

                    710 000

 

składki ZUS od stypendium

4110

                    201 000

 

dojazd na staż

4300

                      72 113

3.

Badanie lekarskie

4280

     291

4.

Prace społecznie użyteczne

3110

150 000

5.

Prace interwencyjne

 

940 000

 

wynagrodzenie

4010

                    796 000

 

składki ZUS

4110

                    144 000

6.

Roboty publiczne

 

 400 000

 

wynagrodzenie

4010

                    341 940

 

składki ZUS

4110

                      58 060

7.

Dojazd do miejsca pracy

4300

   13 217

8.

Środki na działalność gospodarcza

 

   40 000

9.

Doposażenie stanowiska pracy

 

  57 887

 

materiały

4210

 0

 

zakupy inwestycyjne

6120

37 887

 

 

Razem

 

 

       2 964 508

10.

Dofinansowanie 12/12 art. 150f

 

       2 239 100

 

wynagrodzenie

4010

 1 912 126

składki ZUS

4110

 326 974  

11.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

         142 900

 

kształcenie ustawiczne

          4300

                    142 900

12.

Rezerwa ministra – Kierunek rynek pracy

          77 000

 

roboty publiczne - wynagrodzenie

          4010

                      65 221

roboty publiczne – składki ZUS

          4110

                      11 779

13.

Rezerwa ministra  - Od pomocy do zatrudnienia

         33 000

 

roboty publiczne - wynagrodzenie

          4010

                      27 952

 

roboty publiczne – składki ZUS

          4110

                        5 048

14.

Rezerwa ministra – osoby długotrwale bezrobotne

         54 000

 

stypendium za staż

          3110

                      34 900

 

składki ZUS od stypendium

          4110

                        9 900

 

dojazdy na staż

          4300

                        9 200

15.

Rezerwa ministra – osoby z obszarów wiejskich

       205 800

 

stypendium za staż

         3110

                    117 482

 

składki ZUS od stypendium

         4110

                      33 318

 

dojazd na staż

         4300

                      15 000

 

środki na działalność gospodarczą

         0000

                      20 000

 

doposażenie stanowisk pracy

 

 

materiały

         4210

                        0

zakupy inwestycyjne

         6120

                      20 000

                          

OGÓŁEM

 

 

 

      5 716 308

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Michał Skawiński
Data powstania: 18.08.2017 09:47
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2017 09:52
Liczba wyświetleń: 387

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podział środków Funduszu Pracy 2017 r. 18.08.2017 09:51 Michał Skawiński
2 Podział środków Funduszu Pracy 2017 r. 18.08.2017 09:50 Michał Skawiński
3 Podział środków Funduszu Pracy 2017 r. 18.08.2017 09:48 Michał Skawiński
4 Podział środków Funduszu Pracy 2017 r. 18.08.2017 09:47 Michał Skawiński