drukuj

2017-08-18 10:57:27

Program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach


Program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach w dniu 30 czerwca 2017 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Informacje o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim i powiecie pyrzyckim.
 3. Wydanie opinii w sprawie zmiany podziału środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 5. Sprawy różne.

 

 

 

Program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach w dniu 28 marca 2017 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach - realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Rynku Pracy za 2016 rok.
 3. Przedstawienie zbiorczej informacji o pracodawcach i osobach, z którymi zawarto umowy w 2016 roku.
 4. Informacje o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim i powiecie pyrzyckim.
 5. Wydanie opinii w sprawie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku.
 6. Wydanie opinii w sprawie przyjęcia planu szkoleń na 2017 rok.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 8. Sprawy różne.

 

 

Program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach w dniu 9 grudnia 2016 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 3. Informacje o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim i powiecie pyrzyckim.
 4. Sprawy różne.

 

Program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach w dniu 30 września 2016 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia PRRP.
 3. Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim i powiecie pyrzyckim.
 4. Wydanie opinii w sprawie podziału środków Funduszu Pracy.
 5. Sprawy różne.

 

Program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach w dniu 30 czerwca 2016 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 3. Informacje o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim i powiecie pyrzyckim.
 4. Wydanie opinii w sprawie zmiany podziału środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku.
 5. Wydanie opinii w sprawie zmiany planu szkoleń na 2016 rok.
 6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Sprawy różne.

 

Program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach w dniu 11 marca 2016 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach – realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok.
 3. Przedstawienie zbiorczej informacji o pracodawcach i osobach, z którymi zawarto umowy w 2015 roku.
 4. Informacje o rynku pracy  w województwie zachodniopomorskim i powiecie pyrzyckim.
 5. Wydanie opinii w sprawie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  w 2016 roku.
 6. Wydanie opinii w sprawie przyjęcia planu szkoleń na 2016 rok.
 7. Wydanie opinii w sprawie wniosku KFS.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Michał Skawiński
Data powstania: 18.08.2017 09:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 375

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował